Get Adobe Flash player

Oferta

Prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług );
 • rozliczenie właścicieli;
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Administracja kadr

 • Prowadzenie akt osobowych,
 • Przygotowywanie dokumentacji do zawarcia stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i wypowiedzeń,
 • Naliczanie wymiaru i rozliczanie wykorzystania urlopów wypoczynkowych,
 • Rozliczanie ewidencji czasu pracy,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z nieobecnościami pracowników, zajęciami komorniczymi itp.

Inne

 • wypełnianie wniosków o pożyczkę z Funduszu JEREMIE
 • wypełnianie wniosków na dotację do Urzędu Pracy
 • rejestracja działalności gospodarczej
 • analiza finansowa firm
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • sporządzanie i analiza umów gospodarczych
 • pomoc przy kontroli skarbowej
 • pomoc w odzyskiwaniu wierzytelności
 • redagowanie wniosków, pism
 • sporządzanie sprawozdań do GUS

Administracja płac

 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych,
 • Rejestracja i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
 • Obsługa dofinansowań PFRON, SOD
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach.

Pomoc z zakresu prawa pracy

 • Interpretacja przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Optymalizacja obciążeń w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 • Opiniowanie regulaminów pracowniczych, kontraktów menadżerskich itp.

Siedziba


58-200 Dzierżoniów
ul. Diorowska 8
NIP 886-000-17-53
tekar@tekar.pl

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane):

Twój e-mail (wymagane):

Temat:

Telefon:

Wiadomość: