Logo
58-200 Dzierżoniów, ul. Diorowska 8
tel.: 601 860 849, 74 831 37 64
 

Kancelaria Podatkowa „TEKAR” od ponad 20 lat obsługuje firmy z Dolnego Śląska przyczyniając się do ich rozwoju i wzrostu wartości. Profesjonalizm i kompetencje pracowników decydują o zadowoleniu naszych klientów. Również Ty możesz do nich dołączyć.


Prowadzimy księgi rachunkowe, księgi przychodów i rozchodów, kadry i płace, ewidencję ryczałtową oraz rozliczenia PFRON. Gwarantujemy bezpieczeństwo, rzetelność, profesjonalizm oraz kompetentną kadrę.

Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS
Powiększenie

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszły w życie 1 kwietnia br. Kolejne zostały wprowadzone od 18 kwietnia i od 15 maja. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i duchownych

Więcej informacji >>

Więcej czasu na zaliczki PIT

Minister Finansów Tadeusz Kościński zdecydował o ponownym przedłużeniu terminu przekazania zapłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń pobranych w marcu i kwietniu. Zadecydował też o zastosowaniu tego korzystnego rozwiązania dla firm w zakresie majowych zaliczek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego.

Zgodnie z rozwiązaniami z Tarczy Antykryzysowej, już raz wprowadzono przesunięcie terminu płatności zaliczek na PIT-4. Płatnicy mieli przekazać kwoty pobranych w marcu i kwietniu zaliczek na podatek i pobranego podatku zryczałtowanego do 1 czerwca 2020 r. Teraz termin ten jest jeszcze dłuższy i dodatkowo obejmuje również środki pobrane od podatników w maju.

W związku z tym zaliczki i podatek pobrane:

  • w marcu podlegają wpłacie do 20 sierpnia 2020 r.,
  • w kwietniu podlegają wpłacie do 20 października 2020 r.,
  • w maju podlegają wpłacie do 20 grudnia 2020 r.